verbalisti.com
Kursevi stranih jezika sa „action packed“ vannastavnim i sportskim aktivnostima
Individualni active programi jezičke mreže Verbalisti kreirani su za mlade uzrasta 16 do 19 godina koji žele samostalnost u planiranju slobodnog vremena tokom letnjeg jezičkog usavršavanja. Nakon k…