verbalisti.com
Kursevi jezika i letnje škole za mlade sa pratnjom
Letnji jezicki i sportski kampovi i skole jezika za mlade koji se izvode u pratnji predstavnika jezicke mreze Verbalisti.