verbalisti.com
Kurs napredne komunikacije na engleskom jeziku u Beogradu, Verbalizuj se!
Kurs konverzacijskog engleskog jezika u Beogradu koji je mnogo više od toga. Unapredite govorne i pisane komunikacione veštine na engleskom jeziku!