verbalisti.com
Poslovni engleski za menadžere i profesionalce
Partnerstvo sklopljeno između Prodirekta i britanske firme Accent International, koja važi za jednu od najboljih firmi u svetu za obuku menadžera i diplomata, garantuje najviši kvalitet u vašem jezičkom usavršavanju