verbalisti.com
Amerika je uvela nova, oštrija pravila i kazne za studente koji prekorače dozvoljeni boravak
Zbog sve češćih zloupotreba studentskih viza, odeljenje za imigracionu politiku Sjedinjenjih Američkih Država (USCIS) uvelo je nova, striktnija pravila u vezi sa prekoračenjem dozvoljenog boravka s…