verbalisti.com
Dejanine video razglednice sa letnje škole engleskog jezika na Malti
Nakon što je sa nama bila na jezičkom putovanju My LONDON, osamnaestogodišnja polaznica jezičke mreže Dejana Pavićević iz Kotora izabrala je prošle godine Maltu za njenu novu letnju jezičku avantur…