verbalisti.com
Kursevi stranih jezika za mlade koji žele veću samostalnost – active programi
Za naredno leto pripremili smo čak 10 action packed kurseva jezika za mlade koji se izvode u Americi, Engleskoj, Nemačkoj, Austriji, Španiji i na Malti.