verbalisti.com
Strani jezici i reči u engleskom jeziku sa veoma zanimljivim poreklom
Na bogatstvo rečnika savremenog engleskog uticalo je i prisvajanje reči iz drugih jezika. Jezička mreža predstavlja nekoliko reči sa zanimljivim poreklom.