verbalisti.com
Upoznajte London sa najtraženijim jezičkim putovanjem
Kursevi engleskog sa obilascima Londona. Iskusni vodič jezičke mreže predstaviće vam London na jedinstven način dok engleski učite u vodećoj britanskoj školi.