verbalisti.com
Jezičko putovanje koje je mnogo više za mnogo manje od turističkih aranžmana u London
Sa jezičkim putovanjem My LONDON imate prilike da učite engleski i obilazite London sa iskusnim vodičima jezičke mreže. Danas obilazimo čuveni Tower of London.