verbalisti.com
Studiranje u Velikoj Britaniji i koje su najniže i najviše školarine za studente van EU
Ako želite da studirate u Engleskoj, pogledajte analizu Prodirekta, vodeće firme u domenu akademskog savetovanja, o najjeftinijim i najskupljim univerzitetima