verbalisti.com
Kako se ostvaruje pravo na studiranje u Nemačkoj i nostrifikacija diploma
Svako ko želi da studira u Nemačkoj potrebno je da dokaže da je ostvario „pravo na pristup studiranju“. Reč je o školskoj diplomi na osnovu koje je kandidat stekao kvalifikaciju za upis na visokošk…