verbalisti.com
Studiranje u Nemačkoj i zahtev za dodelu vize – dokaz o finansiranju
Pre nego što počne sa studiranjem u Nemačkoj kandidat treba da dokaže da ima dovoljno novca za tu svrhu. Za odgovarajući dokaz o finansiranju obično se zahteva suma od 8.000 evra za svaku godinu st…