verbalisti.com
Najbolje reklame – Evo zašto nas tehnologija nikada neće u potpunosti osvojiti!
Izvanredan francuski TV spot koji, pored jasnog reklamiranja proizvoda, daje neoboriv dokaz da tehnologija ne može sve da zameni u našim životima. Paper will never die, thanks to Emma :) Le papier …