verbalisti.com
Sinonimi najčešće korišćenih reči u engleskom jeziku
Danas donosimo listu sinonima za reči u engleskom jeziku koje se najčešće koriste i koja može da bude korisna i onima koji odlično govore engleski. Amazing — incredible, unbelievable, improbable, f…