verbalisti.com
Govorništvo, javni nastupi i kako da postanete dobar govornik
Ričard Grin (Richard Greene) već 30 godina proučava javno govorništvo i govornike, konsultant je političara i mnogih javnih ličnosti. Mnogi ljudi prestravljeni su kada treba javno da govore. Zbog t…