verbalisti.com
Prevodilački biseri u filmovima i serijama, odličan izbor!
Za dobrog prevodioca je najvažnije da zna jezik na koji prevodi i da u njemu oseća nijanse, da je sposoban da se dobro izrazi i da ima široko znanje iz opšte kulture. Mnogi nemaju ništa od ovog, ka…