verbalisti.com
Study Travel Magazine: Verbalisti o uticaju jake funte na jezičku edukaciju u inostranstvu u 2015. godini
Beograd, 15. decembar 2015 – Časopis i internet publikacija Study Travel Magazine bavi se u svom decembarskom izdanju, pored aktuelnih obrazovnih tema, i pitanjem uticaja snažne britanske funte na …