verbalisti.com
Različiti zanimljivi zvuci na jezicima sveta, jauk i vrisak
Pre nekog vremena smo u saradnji sa britanskim umetnikom Džejmsom Čepmenom objavili njegov FunTASTIČAN prikaz kako životinje zvuče na različitim jezicima sveta (tekst Prevodilac životinjskog govora…