verbalisti.com
Učenje stranih jezika stimuliše isti centar u mozgu kao čokolada i seks
Učenje novog jezika izgleda da donosi još neke neočekivane koristi. Najnovija klinička ispitivanja ukazuju da proces učenja stranog jezika i obogaćivanje rečnika utiče na isti deo mozga koji se akt…