verbalisti.com
Učenje nemačkog jezika uz muziku, Laserkraft 3D – Nein Mann (VIDEO)
Učite nemački? Pokupite neke nove nemačke reči iz ovog popularnog muzičkog spota: Laserkraft 3D – Nein Mann