verbalisti.com
Nemačka reč koju je nemoguće prevesti
Danas donosimo jednu od onih nemačkih reči koje je teško ili nemoguće prevesti a koje nije loše znati :)