verbalisti.com
Komunikacija bojama
Bezbrojne studije pokazale su da boje imaju poseban uticaj na klijente/potrošače tako što kod njih podstiču određene emocije, poput uzbuđenja ili smirenosti. Boje pripadaju onom domenu neverbalne k…