verbalisti.com
Simultano prevodjenje na konferenciji – Parlamenti u Evropi koja se menja
Beograd, 12. septembar 2013 – Poslovna grupa zadužena za jezičku edukaciju i usluge prevođenja kompanije PRODIREKT uspešno je organizovala dvodnevno simultano prevođenje na konferenciji „Parl…