verbalisti.com
Učenje engleskog jezika u Engleskoj, program My OXFORD
Program My OXFORD na originalan način kombinuje učenje jezika sa upoznavanjem bogate oksfordske baštine i raznim vannastavnim aktivnostima koji su učinili da i našoj trećoj grupi Oksford, London, B…