verbalisti.com
Pripremni kurs za polaganje IELTS ispita u Oksfordu
Ukoliko želite da se pripremite za polaganje IELTS ispita u jednoj od najboljih jezičkih škola na svetu, onda su programi u Kingsu u Oksfordu pravo rešenje.