verbalisti.com
Nataša Ninković o medijima i ulozi javnih ličnosti u edukaciji
Kvalitet jednog društva velikim delom zavisi od njegovog obrazovnog sistema. Javne ličnosti su ključne u promociji edukativnih sadržaja, ali mediji ih retko koriste u te svrhe. To nam je potvrdila …