verbalisti.com
Kurs italijanskog jezika i Karneval u Veneciji
Venecija je istorijski grad sa bogatom i burnom istorijom. U srednjem veku Republika Venecija je bila jedna od vodećih sila u ovom delu Evrope. Na njenoj teritoriji su se odigravali krstaški ratovi…