verbalisti.com
Nov rečnik u službi recesije
Moda eufemizama uzela je maha u vreme ekonomske krize u pokušaju vladajućih snaga da nađu što komplikovaniji izraz za kamuflažu sopstvenih neuspeha. Tako se sve češće mogu čuti komplikovane igre re…