verbalisti.com
Strani jezici i društvena jezička mreža Verbalisti u novom internet izdanju
Beograd, Srbija – 6. april 2012 – Najpoznatija komunikacijska i društvena jezička mreža Verbalisti u regionu jugoistočne Evrope, koja se nalazi u vlasništvu firme PRODIREKT LLC, danas je zvanično p…