verbalisti.com
Kurs španskog jezika u Barseloni za mlade, active BARCELONA
Verbalisti su brzo postali poznati u Evropi sa “action packed” formulom za jezičke polaznike uzrasta 16-25 godina u Engleskoj, Americi, Austriji, Nemačkoj i na Malti. Ovde su mladi “španci” u Barseloni glavni.