verbalisti.com
Jedan dan jezičkog programa My DUBLIN
Rešili ste: usavršićete engleski u zemlji gde se taj jezik govori, a u Londonu ste već bili ili ste možda željni prave akcije i druženja sa jednim od najgostuljibivijih naroda na svetu – onda…