verbalisti.com
Program nemačkog jezika za mlade u Beču (16-19 god)
Program active VIENNA je idealan za mlade uzrasta 16-19 god koji žele veću samostalnost i atraktivne aktivnosti i izlete u Beču. Jezička mreža ga izvodi sa vodećom školom jezika u Beču.