verbalisti.com
Strani jezici po receptu Verbalista i Kings koledža, emisija Exclusive, Makedonija
Prilog: Strani jezici po receptu Verbalista i Kings koledža Emisija Exclusive, A1 Televizija, Makedonija Intervju sa Jasminom Sarić, direktorkom edukativnih programa, Prodirekt, povodom medijskog p…