verbalisti.com
Kings Colleges i prednosti rada s jezickom mrezom Verbalisti
Prilog: Jasmina Sarić, direktorka edukativnih programa u Prodirektu, razgovara sa Nik Adijem (Nick Addy), regionalnim menadžerom Kings koledža (Kings Colleges), o prednostima koje pruža jezička mre…