vempuzka.wordpress.com
Lelakone Manungso Ing Tembang Macapat
Sampun dangu kula gadhah kepinginan nyerat ngagem basa Jawi menika, napa melih ngagem basa krama, menika awrat sanget. Sakderengipun kula nyerat punika, kulo badhe nyuwun pangapunten menawi wonten …