velkejanovice.cz
Panský dvůr
Majitelem panského dvora byl v roce 1750 rod Mitrowských z Dolní Rožínky. Tehdy měl výměru 200 měřic orné půdy a 160 měřic pastvin.V roce 1898 ho prodali Josefu Lidmilovi, který byl i majitelem mlýna v Sádku u Poličky. Budovy dvora stojí ještě dnes, vlastní ho občané obce.