velkejanovice.cz
Platební kalendář pro rok 2020
Poplatek za psa do 31. 3. 2020(100 Kč/pes) Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu do 30. 6. 2020 (500 Kč/ osoba s trvalým pobytem v obci) do 30. 9. 2020 (500 Kč/rekreační objekt) Voda pololetně - termín bude vždy upřesněn (20 Kč/m3)