vegheati.com
Un citat – Mike Bickle
Înflăcărarea în rugăciune nu se măsoară după intensitatea sonoră. Mike Bickle