vegheati.com
„El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale” (Filipeni 3:21) – Charles Haddon Spurgeon
Adeseori când sunt sfâşiat de durere, aşa că nu pot nici să mă mai gândesc nici să mă mai rog, simt că, în adevăr, trupul este înjosirea noastră (cum se poate zice, după o traducere mai exactă) şi …