vegheati.com
„Domnul sărăceşte şi El îmbogăţeşte, El smereşte şi El înalţă” (1 Samuel 2:7) – Charles Haddon Spurgeon
Toate schimbările din viaţa mea vin de la El, Cel Neschimbat. Dacă m-aş îmbogăţi, aş vedea în aceasta mâna Lui şi L-aş preamări; dacă aş sărăci, aş vedea şi în aceasta mâna Lui şi de asemenea L-aş …