veganipaevaraamat.com
Loomad, naised ja mustanahalised rõhumisvormide ristteel
Sotsiaalsest ebaõiglusest kõneledes keskendutakse reeglina inimestele ja inimõigustele. Loomade kohtlemise ja ekspluateerimise probleemistikku ei nähta osana sotsiaalsest ebaõiglusest, paremal juhu…