vdachev.net
Маарата (Крушунските водопади)
Познавам хора, за които природата е нещо, от което са се отделили много назад в еволюцията си – такива, които я асоциират с “бубите” (за русенци – става въпрос за буболечки,…