vdachev.net
Друг живот
(Отново пиша с известно закъснение, но това не е нищо ново, нито пък фатално. Не става въпрос толкова за почивката, която си ударихме с няколко колеги в края на миналата седмица, колкото за това, к…