vdachev.net
Инициатива “Тук преча”?
Прибирам се днес от работа, надул съм си Kultur Shock на максимум и вървя по тротоара. Вървя си аз и в един момент усещам, че не вървя, а се провирам… между сграда и стената на една коопераци…