vdachev.net
iPhone
И аз се сдобих с iPhone – сестричката беше така добра да ми донесе един брой. Шариния до шия! Предполагам, че на всички е ясно, че в него няма нищо революционно ново – просто една камар…