vdachev.net
Курсът започна
Днес започна курсът по програмиране за напреднали, за който споменавах тук неведнъж. Никой (и най-вече аз) не е предполагал, че мога да говоря три часа и половина без да спра. Изтормозих хорицата и…