vdachev.net
Теория на протеста
Не съм врял и кипял в протестите. Бил съм на точно три през целия си (не)съзнателен живот. Въпросът ми е как се протестира в държава като нашата? Как държавата в лицето на управниците реагира, за д…