vdachev.net
Комплексаите и помията им
В заглавието няма правописна грешка! Думата “комплексай” е нова. Тя е съкращение на словосъчетанията на прилагателното “български” и някое от съществителните “милицион…