vdachev.net
Google AdSense for Content
От месеци насам само в английската част на сайта ми се мъдри реклама с Google AdSense for Content, доколкото последният не поддържа български език и ползването му на български сайт е в разрез с пра…